Natuurgeneeskunde
Wat is natuurgeneeskunde ?
Natuurgeneeskunde is een geneeswijze die uitgaat van het principe dat de mens een eenheid vormt op fysiek, mentaal en psychisch niveau; een Holistische benadering. Een natuurgeneeskundige beziet en behandelt een individu dan ook op al deze niveaus. Er worden geen symptomen behandeld, maar de oorzaken van deze symptonen worden behandeld.

Natuurgeneeskunde is een zeer diepgaande en veelomvattende methode van genezen die gebaseerd is op een speciefieke opvatting van de mens en op het besef dat het menselijk lichaam een fundamentele levensenergie bevat die verantwoordelijk is voor het handhaven van de gezondheid van de mens. Ieder mens beschikt over een zelfhelend vermogen.

De natuurgeneeskunde maakt hierbij gebruik van middelen die de natuur ons biedt. In mijn praktijk werk ik hoofdzakelijk met kruiden, voeding, ... De therapieën die ik hierbij toepas zijn: mangetiseren massage, hotstone massage, kleitechnieken (o.a. groene leem, rode leem, ...), voetzonereflexie, ...

Een natuurgeneeskundige zoekt altijd naar de oorzaak van de klachten. Dit kan men doen met behulp van één of meer natuurgeneeskundige dianogstieken en zo probeert men te achterhalen wat die dieperliggende oorzaak van de klacht zou kunnen zijn. Belangrijk is om de klachten bij de oorzaak aan te pakken: reiniging van het lichaam, stimulatie en herstel van het organisme, vasten en adviezen omtrent leefwijze en eetpatroon.