Bloesemtherapie
Wat zijn bloesemremedies ?
Bloesemremedies worden gemaakt van bloemen. Reeds in de oude culturen was bekend dat bloemen van bepaalde planten bijzondere geneeskrachtige eigenschappen bezitten.

De Engelse arts Dr. Edward Bach (1886-1936) was naast homeopaat en een uitmuntende geneesheer ook een mysticus en een man begaafd met een hoog ontwikkeld intuÔtief vermogen. Een combinatie die, gesteund door een sterk doorzettingsvermogen en gebasseerd op een grote onbaatzuchtige liefde voor zijn medeschepselen, hem als het ware voorbestemde iets zeer belangrijks voor het welzijn der mensheid te doen.

Bach wijde zijn leven grotendeels aan een zoektocht naar de echte geneeskunst, een pure en zuivere geneeskunst door middel van het zoeken van middelen die in de natuur voor handen zouden moeten zijn. Hij deed uitgebreid onderzoek naar de geneeskrachtige werking van bloemen. Door zijn innig contact met de natuur en zijn scherpe opmerkingsdrang resulteerde dit uiteindelijk in de ontwikkeling van de 38 bloemenremedies.

Het unieke van de Bach Remedies is dat zij niet werken op lichamelijke ziektesymptonen, doch deze wel doen verdwijnen door harmonisatie van karakter en geest. Mits op een juiste manier gedoseerd kan men een diepgaande genezing van lichaam en geest bewerkstelligen.

Sinds de ontdekkingen van Bach zijn er wereldwijd veel nieuwe bloesemremedies en remediesystemen ontwikkeld o.a. in AustraliŽ, Schotland, Frankrijk, Noord- en Zuid-Amerika, India, ... Recent zijn ook in Nederland bloesemremedies geprepareerd. Al deze bloesemremedies bieden de mensheid nieuwe en unieke mogelijkheden en inzichten om de mensen te behandelen via een natuurwetenschappelijke therapie, zodat men de mens mogelijkheden geeft om te genezen.

Bloesems van wilde planten en bomen vormen de basis voor onze huidige bloesemremedies. De bloemen worden op een speciale manier bereid, met behulp van bronwater, zonlicht en alcohol. De tincturen die op deze wijze ontstaan worden remedies of 'essences' genoemd. Deze remedies bevatten zuivere levensenergie of essentie van de plant. De bloesemremedies worden bewaard in kleine bruine flesjes.
Hoe werken bloesemremedies ?
De werking van bloesemremedies gaat verder en dieper dan die van geneeskrachtige kruiden of homeopatische middelen. In iedere homeopatisch middel is er altijd een impuls (reactie) dat bepaalde delen van onze ingewanden en weefsels tot reactie dwingt, met verrijkende heilzame gevolgen voor lichaam en ziel. De bloesemextracten van E. Bach worden veel toegediend aan mensen met typische psychosomatische ziekten en we hebben de heilzame uitwerking op de geestesgesteldheid en dus ook op het ziektebeeld ervaren: de bloesems beÔnvloeden namelijk niet een bepaalde ziekte of een symptoom. De bloesemremedies hebben een harmoniserende invloed op de totale mens, de mens als een unieke eenheid van lichaam, ziel en geest (Holistisch denkpatroon).

Men gaat er bij het werken van bloesemremedies vanuit dat emoties, gedachten en de houding die iemand inneemt tegenover het leven, een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van problemen, conflicten wanneer iemand het contact verbiedt met zijn eigen innerlijke waarheid en wijsheid. Ze zijn een signaal dat iemand zijn eigen pad niet volgt, in disharmonie met zijn omgeving.

Ieder mens bezit een eigen innerlijke stem of intuÔtie, men moet gehoorzamen aan de richtlijnen van onze ziel, men moet niet handelen in strijd met ťn gericht tegen de eenheid. Het is belangrijk te gehoorzamen aan de bevelen van onze ziel, ons hoger ik, iets wat wij leren middels ons geweten, ons instinct en onze intuÔtie.

We zien dus dat ziekte, in principe en in wezen, te voorkomen en te genezen is. Men moet de zieke mens inzicht geven in de fouten die zijn in hun leven gemaakt hebben en in de manier waarop deze fouten of conflicten uitgewist kunnen worden om zo ziekte en verdriet te veranderen in gezondheid, liefde en vreugde. Men kan alleen door innerlijke rust, stilte en bezinning in contact staan met de eigen innerlijke leiding. Wanneer men van moment tot moment zijn eigen waarheid volgt dan is men in harmonie met zichzelf.

Men voelt zich dan rustig en geconcentreerd en men is gezond en vitaal, maar als men zich laat beÔnvloeden door uiterlijke informatie en omstandheden of door ideeŽn en bemoeinis van anderen, dan ontstaat er een conflict binnen iemands persoonlijkheid. Deze negatieve gedachten en emoties blokkeren de vrije stroom van Ki (levensenergie) door ons lichaam. Dit is de fundamentele oorzaak voor het ontstaan van lichamelijke ziekten en geestelijk lijden.

Ons inzicht in het leven hangt af van de verwantschap tussen persoonlijkheid en ziel. Hoe nauwer deze verwantschap is, hoe groter de innerlijke harmonie en vrede, hoe helderder het licht van de waarheid zal schijnen en hoe meer het stralende geluk dat tot de hogere sferen behoort, zal schitteren.

Bloesemremedies zijn in staat negatieve en ongewenste emoties of gedachtepatronen om te zetten in meer positieve gedachtenstemmingen. Zij onderdrukken negatieve emoties of gedachtenpatronen niet, maar complementeren het goede wat in ieder mens al aanwezig is, maar (nog) niet bewest gebruikt of herkend wordt.

Iedere bloesemremedie bezit een heel eigen specifieke vibratie (trilling) en genezende kwaliteit die past bij een specifieke verstoring van de harmonie. Bloesemremedies maken precies duidelijk waar men niet in harmonie is met zichzelf en waardoor het vrij stromen van de Ki (levensenergie) gestoord wordt. Bestaande blokkades worden opgeheven waardoor veel energie vrijkomt die kan worden aangewend voor genezing en herstel.

Bloesemremedies bevorderen een gevoel van zelfbewustzijn en zelfacceptatie en brengen iemand weer in zijn eigen centrum en kracht.
Toepassing en indicaties
Bij een bloesemtherapie staat het herstellen van het contract met de eigen innerlijke waarheid en vrijheid centraal. Iedere bloesemremedie bezit een specifieke frequentie vibratie. Ze werken heel specifiek in op iemands lichamelijke, mentale en emotionele conditie. Het kiezen van de juiste remedie dient daarom met aandacht, zorg en inzicht te gebeuren. Komt nu de vibratie-frequentie van een bloesem overeen met die van een bepaald zielsconcept, dan zullen zoals Bach het formuleert, disharmonische engergiŽn of blokkades oplossen. Mensen vinden vaak na een korte tijd weer hun psychisch evenwicht terug, hoe vooral ook kinderen fundamenteel kunnen veranderen en bijvoorbeeld hun schuchterheid angstigheid of remmingen verliezen.

Bloesemremedies kunnen gebruikt worden voor zowel lichamelijke als geestelijke problemen. Wat de lichamelijke problemen betreft kan het daarbij gaan om duidelijke en specifieke klachten zoals bijvoorbeeld hoofdpijn, allergie, eczeem, maagpijn, hypertensie, maar ook om vagere of meer algemene lichamelijke klachten zoals chronische vermoeidheid of verminderde vitaliteit, weerstand, lusteloosheid, slaapproblemen, gebrek aan eetlust, ...

Met betrekking tot emotionele of mentale problemen kan het gaan om:
 • angsten
 • hyperactiviteit
 • piekeren of tobben
 • onrustig gevoel
 • relatieproblemen
 • depressie
 • stress

  Het is echter belangrijk om steeds weer voor ogen te houden dat lichamelijke en geestelijke klachten in wezen een uitdrukking zijn van een innerlijk conflict in de mens zelf, een contract of disbalans dat onstaat door dat men niet luistert naar zijn eigen innerlijke oprechte waarheid of innerlijke leiding. Het herstellen of harmoniseren van de relatie met de eigen innerlijke vrijheid en iemands hogere ZELF staat bij het werken met bloesemremedies centraal.

  Als iemand in harmonie is of komt met zichzelf en met zijn omgeving (het sociale aspect) zal de ware Ki (levenskracht) weer vrij stromen en zullen de bestaande lichamelijke of emotionele blokkades of klachten verminderen en vervolgens verdwijnen.

  Bloesemremedies kunnen ook acceptatie bewerkstelligen bij ernstige aandoeningen of indien er geen herstel meer kan plaatsvinden, ze kunnen rust en vrede brengen. Bloesemremedies zijn tevens waardevol gedurende ieder proces van persoonlijke ontwikkeling of verandering, welke gepaard gaan met emotionele onevenwichtigheid (disbalans) en spanning. Ze kunnen een diepgaand proces van veranderingen teweegbrengen wanneer iemand worstelt met vragen rondom zingeving of levensbeschouwing.

  Kinderen reageren vaak snel en succesvol op bloesemremedies. Voor kinderen met gedrags- of ontwikkelingsproblemen kunnen bloesemremedies vaak veel goeds doen.

  De Bach bloesemremedies zijn beschikbaar in handzame mengflesjes van 10ml of 20ml. Ze kunnen worden voorgeschreven en ingenomen door volwassenen en kinderen. Ook dieren en planten kunnen ermee geholpen worden. De dosering is voor volwassenen, kinderen en dieren gelijk en bestaat uit minstens viermaal daags vier druppels per keer innemen of meermaals per dag innemen. Het liefst gebeurt dit onder de tong, zodat het mondslymvlies het beter kan opnemen.

  De Bach bloesems zijn niet verslavend. Ze kennen geen contra-indicaties en hebben dus geen bijwerkingen. Ze kunnen zonder problemen met andere geneesmiddelen ingenomen worden.